Kontaktní údaje:
Ing. Marie Osvaldová
Bělehradská 858/23, Praha 2
IČO: 14029057
Telefon: +31651446470
E-mail: [email protected]
Zapsáno v Živnostenském rejstříku
na Městském úřadě Praha od 01.12.2021.
Všeobecné obchodní podmínky jsou zde.

Individuální poradenství bohužel nedávám. Doporučuji kontaktovat některého terapeuta TČM.
Tady je celorepubliková síť, ze které si můžeš vybírat podle krajů: https://www.tcm.cz/praktici-tcm

Pojď se propojit